Kořínková Pavlína

Soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek
na den 1. prosince 2014 v 9:30 hod.do jednací síně č. 13/I. patro budovy A Krajského soudu v Praze, Nám. Kinských 5, Praha. Účastníci se žádají, aby se z důvodu prezence dostavili k jednání nejméně o deset minut dříve.
Soud svolává schůzi věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení
přezkumného jednání na stejném místě.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

1.12.2014 09:30
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz