Pláteníková Veronika

Nařizuje se přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na 2. prosince 2014 v 14.30 hodin do jednací síně č. dv. 361, III. patrobudovy Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2.

Svolává se schůze věřitelů, která se bude konat bezprostředněposkončení nařízeného přezkumného jednání.

 

Přezkmumné jednání a schůze věřitelů

2.12.2014 14:30
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz