Lentesová Petra

Soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek
na den 12.12.2014 v 10.30. hod. do č. dv. 58/přízemí v budově Krajského
soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň. 

Soud svolává schůzi věřitelů, která se bude konat bezprostředně po přezkumném jednání na stejném místě.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

12.12.2014 10:30
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz