Rašek Zdeněk

Soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na
den 30.12.2014 v 10:30 hod. do jednací síně č. dv. 46/ přízemí v budově
Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň.
Soud nařizuje schůzi věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení
přezkumného jednání na stejném místě.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

30.12.2014 10:30
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz