Ohlídalová Lenka

Soud nařizuje přezkumné jednánína den 28. listopadu 2014 v 11.30 hod.
do jednací síně č. 5, II. patro budovy A, Krajského soudu v Praze, Náměstí
Kinských 5, 150 75 Praha 5.
Svolává se schůze věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení
přezkumného jednání.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

28.11.2014 11:30
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz