Frýpes Roman

Nařizuje se přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den 18. prosince 2014 v 11,00 hod., III. patro, č. dv. 360 v budově Městského soudu v Praze, Praha 2, Slezská 9. Prezence věřitelů začne 15 minut a skončí 5 minut před zahájením přezkumného jednání. Zástupci věřitelů předloží při prezenci řádné plné moci event. pověření k jednání jménem věřitele a doklad totožnosti. Účast dlužníka a insolvenčního správce na přezkumném jednání je nezbytná.

S v o l á v á se schůze věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání v téže jednací síni.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

18.12.2014 11:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz