Bartuška Jiří

Přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek a schůze věřitelů
svolané na den 12.8.2011 od 11.30 hodin do č. dv. 16/přízemí budovy Krajského
soudu v Plzni se o d r o č u j e na den 21.10.2011 od 9.30 hodin do č. dv. 16/přízemí budovy Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40.

Přezkumné jednání

21.10.2011 00:00:00
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz