Horváthová Dana

Přezkumné jednání a schůze věřitelů nařízené na den 11. srpna 2011 ve 15,00 hodin
u podepsaného soudu v místnosti č. dv. 5, přízemí budovy E,
s e o d r o č u j e na den 15. září 2011 ve 14,30 hod. do jednací síně č. 5, přízemí budovy E Krajského soudu v Praze, Náměstí Kinských 5, 150 75 Praha 5.

Přezkumné jednání

28.7.2011 00:00:00

Přezkumné jednání

15.9.2011 00:00:00
Copyright © 2010-2023: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz