Nechuta Vladimír

Soud n a ř i z u j e konání prvního přezkumného jednání a
zároveň s v o l á v á první schůzi věřitelů tak, že bude bezprostředně navazovat na přezkumné jednání po jeho skončení, a to na den 6.1. 2015 v 10.30 hod. v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem, Střekov, Národního odboje 1274, č.dv. 48/přízemí. K jednání se předvolávají dlužník a insolvenční správce, jejichž účast je nezbytná

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

6.1.2015 10:30
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz