Čermáková Jana

Soud nařizuje přezkumné jednání na 18. prosince 2014 v 11.30 hodin do
budovy Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, jednací síň č. 8, dveře č. 052. Prezence účastníků a jejich zástupců začíná od 11.25 hodin.
Soud svolává schůzi věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení
přezkumného jednání.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

18.12.2014 11:30
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz