Vach Jozef, Vachová Dana

Soud n a ř i z u j e přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den: 26. ledna 2015 v 9,00 hodin do jednací síně č. 13/I. patro budovy A Krajského soudu v Praze, Nám. Kinských 5,Praha 5.

 

Soud svolává schůzi věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání na stejném místě.

 

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

26.1.2015 09:00
Copyright © 2010-2023: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz