Hrnčířová Renata

Soud s v o l á v á přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených
pohledávek na den 14. ledna 2015 v 13,00 hod. do jednací síně č. dv. 129,
II. poschodí budovy Krajského soudu v Českých Budějovicích, Zátkovo nábřeží 2. Soud s v o l á v á schůzi věřitelů rovněž na den 14. ledna 2015, a to tak, že
schůze věřitelů proběhne bezprostředně po skončení přezkumného jednání

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

14.1.2015 13:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2023: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz