Benda Jindřich

Soud nařizuje přezkumné jednání a současně svolává schůzi věřitelů na den:
23. 1. 2015 v 10.45 hodindo jednací síně č. 5 ve II. patře budovy A
Krajského soudu v Praze, Náměstí Kinských 5, Praha 5.
Účastníci se žádají, aby se z důvodu prezence dostavili k jednání nejméně o deset minut dříve.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

23.1.2015 10:45
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz