Votruba Václav

Soud nařizuje konání prvního přezkumného jednání na den 13.01.2015 v 13.40 hodin do jednací síně č. dv. 42 v přízemí budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, Ústí nad Labem, a zároveň svolává první schůzi věřitelů tak, že bude bezprostředně navazovat na přezkumné jednání po jeho skončení.

K nařízenému přezkumnému jednání a svolané schůzi věřitelů se tímto předvolává dlužník a insolvenční správce. Účast dlužníka a insolvenčního správce na přezkumném jednání je nezbytně nutná (§190 odst. 2 IZ). Účast dlužníka na schůzi věřitelů je nezbytně nutná (§ 399 odst. 2 IZ).

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

13.1.2015 13:40
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz