Prodej nemovitosti Havlíčkův Brod

Insolvenční správce dlužníka Jan Hlaváč, bytem Svatý Kříž 82, Havlíčkův Brod 1, prodá z majetkové podstaty dlužníka:

-          Nemovitost zapsanou v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod, obec Havlíčkův Brod na LV č. 121, a to RD na parc. č. St. 78, zahrada na parc. č. 589/4 a parc. č. 589/5

-          Nemovitosti zapsané v katastrálním území Suchá u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod, obec Havlíčkův Brod na LV č. 465, orná půda parc. č. 1073/2 a parc. č. 1775; zapsané v soupisu majetkové podstaty ve zprávě IS ze dne 30.7.2014, KSPH 40 NS 26580/2013-B-5.

Bližší informace lze získat na tel. 224 250 573, případně po předchozí telefonické dohodě je možná prohlídka nabízených nemovitostí. Písemné nabídky zasílejte na adresu sídla správce: Trojanova 18, Praha 2 nebo emailem na ak-cupka@ak-cupka.cz nejpozději do 10.12.2014. Insolvenční správce si vyhrazuje právo neprodat majetek dlužníka žádnému ze zájemců.

Copyright © 2010-2018: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz