Tomašec Václav

Soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek
na den 16.9.2011v 11.30 hod. do jednací síně č.dv. 16/přízemí v budově
Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň.

Přezkumné jednání

16.9.2011 00:00:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz