Briedoň Jan, Briedoňová Vlasta

Soud nařizuje konání prvního přezkumného jednání na den 19.01.2015 v 09:30 hod. do jednací síně č. dv. 45 v přízemí budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, Ústí nad Labem a zároveň svolává první schůzi věřitelů tak, že bude bezprostředně navazovat na přezkumné jednání po jeho skončení. K nařízenému přezkumnému jednání a svolané schůzi věřitelů se tímto předvolává dlužník a insolvenční správce. Účast dlužníka a insolvenčního správce na přezkumném jednání je nezbytně nutná (§ 190 odst. 2 IZ). Účast dlužníka na schůzi věřitelů je nezbytně nutná (§ 399 odst. 2 IZ).

 

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

19.1.2015 09:30
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz