Hajný Zdeněk a Hajná Zdeňka

Soud nařizuje konání prvního přezkumného jednání k přezkoumání přihlášených
pohledávek na den 31. srpna 2011 ve 13,00 hod. v místnosti č.dv. 11/přízemí v budově Krajskéhosoud v Ústí nad Labem a zároveň svolává první schůzi věřitelů tak, že se bude konatbezprostředně po skončení přezkumného jednání.
K tomuto jednání soud předvolává dlužníka, dlužnici a insolvenčního správce.

Přezkumné jednání

31.8.2011 00:00:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz