Klimecký Jiří

Soud nařizuje konání prvního přezkumného jednání na den 16.02.2015 v 14:00
hod. do sídla Krajského soudu v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, PSČ
400 92 Ústí nad Labem. do č. dv. 42/přízemí a předvolává k němu dlužníky a
insolvenčního správce. Zároveň svolává první schůzi věřitelů tak, že bude
bezprostředně navazovat na přezkumné jednání po jeho skončení.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

16.2.2015 14:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2021: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz