Peterka Martin

Soud nařizuje přezkumné jednání na den 30. ledna 2015 v 10.00 hod.
do jednací síně č. 7, druhé patro budovy A Krajského soudu v Praze, se sídlem 150 75 Praha 5, Náměstí Kinských 5.
Účast insolvenčního správce a dlužníka při přezkumném jednání a na schůzi
věřitelů je nezbytná.
Svolává se schůze věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení
přezkumného jednání.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

30.1.2015 10:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz