Všetečková Markéta

Soud svolává přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den 17. února 2015 v 14,30 hod. do jednací síně č. dv. 129, II. poschodí budovy Krajského soudu v Českých Budějovicích, Zátkovo nábřeží 2.

Soud svolává schůzi věřitelů rovněž na den 17. února 2015, a to tak, že schůze věřitelů proběhne bezprostředně po skončení přezkumného jednání na stejném místě.

 

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

17.2.2015 14:30
Copyright © 2010-2021: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz