Čubrdová Šodková Lucia

Nařizuje se přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den
16. února 2015, 08:30 hodin, č. dv. 16, III. patro v budově Krajského soudu
v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, 530 96 Pardubice, Sukova třída 1556. Svolává se první schůze věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání na stejném místě.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

16.2.2015 08:30
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2020: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz