Šrámová Denisa

Přezkumné jednání se z důvodu delší pracovní neschopnosti samosoudkyně
odročuje na den 28. listopadu 2011 v 9.45 hod. do jednací síně č. 5 v II.
patře budovy A Krajského soudu v Praze, Nám. Kinských 5, Praha 5.
II. Odročuje se schůze věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení
přezkumného jednání dle výroku I. tohoto usnesení na stejném místě.

Přezkumné jednání

26.8.2011 00:00:00

Přezkumné jednání

25.10.2011 00:00:00

Přezkumné jednání

28.11.2011 00:00:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz