Mr. interier s.r.o.

Nařizuje se přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na
den 24. 3. 2015 v 10.00 hodin, jednací síně číslo dveří 102, I. patro, v budově
Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská, Praha 2, Slezská 9. Prezence
věřitelů započne 10 minut před začátkem přezkumného jednání. Svolává se schůze věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání na stejném místě.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

24.3.2015 10:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz