Knor Josef, Knorová Eva

Soud nařizuje konání prvního přezkumného jednání na den 10.03.2015 v 11.00 hod do č. dv. 42 v přízemí v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem a zároveň svolává první schůzi věřitelů tak, že bude bezprostředně navazovat na přezkumné jednání po jeho skončení. Na jednání se zároveň předvolává dlužník – manželé Knorovi a insolvenční správce 137 IZ). Účast dlužníka a insolvenčního správce na přezkumném jednání je nezbytně nutná (§ 190 odst. 2 IZ). Účast dlužníka na schůzi věřitelů je nezbytně nutná (§ 399 odst. 2 IZ).

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

10.3.2015 11:00
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz