Turčan Karel

Přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek a schůze věřitelů
svolané na den 11.8 2011 v 10:30 hodin, j. síň 16/přízemí v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň se o d r o č u j e na den 18.8.2011 (čtvrtek) v 10:00 hod.
jednací síň 16/přízemí v budově Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň.

Přezkumné jednání

18.8.2011 00:00:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2023: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz