Novotný Jan

Insolvenční soud nařizuje přezkumné jednání na 23. bře zna 2015 v 13:30 hod. do budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci, jednací síň
č. 26. Prezence účastníků začíná deset minut před začátkem jednání. Insolvenční soud svolává schůzi věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání na stejném místě.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

23.3.2015 13:30
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz