Zhelyazkov Mincho Todorov

Soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek
na 21.6.2011 (úterý) ve 13:00 hodin v č.dv. 46/přízemí v budově Krajského
soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň.

Přezkumné jednání

21.6.2011 00:00:00
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz