Jakšová Zuzana

SVS Consulting, v.o.s., IČ 25421000, Dlouhá 198/34, 412 01 Litoměřice s e
z p r o š ť u j e z funkce insolvenčního správce.
Insolvenčním správcem se u s t a n o v u j e Mgr. Jan Zachariáš,
Husova 13, 301 00 Plzeň (Trojanova 18, 120 00 Praha 2).

Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz