Münchová Helga

Soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek
na úterý 27. září 2011 v 09:30 hod. do č. dv. 62/přízemí v budově Krajského
soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň.
Soud nařizuje jednání za účelem proje dnání a posouzení příčin neplnění
schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře, a to na čtvrtek 20. bře zna 2014
v 08:30 hod. do č. dv. 62/příze mí budovy Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40,
Plzeň.
K tomuto jednání se předvolává:
? Dlužník
? Insolvenční správce

Přezkumné jednání

27.9.2011 00:00:00

Jednání o neplnění oddlužení

20.3.2014 00:00:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz