Muchová Anna

Soud nařizuje konání prvního přezkumné ho jednání na den 09.04.2015
ve 12.35 hodin do č.dv. 44 v příze mí budovy Krajského soudu v Ústí nad
Labem, Národního odboje 1274 a zároveň svolává první schůzi vě řitelů tak,
že bude bezprostředně navazovat na přezkumné jednání po jeho skončení.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

9.4.2015 12:35
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz