Hinková Julie

Soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den 21.04.2015 (úterý) v 09:00 hod. do jednací síně č. dv. 15/přízemí v budově
Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň. Soud nařizuje schůzi věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání na stejném místě.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

21.4.2015 09:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2021: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz