Bobalíková Eva

Soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek
na úterý 11. října 2011 ve 13:30 hod. do č. dv. 62/přízemí v budově Krajského
soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň.

Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Blažkem v insolvenční věci
dlužnice: Eva Bobalíková, nar. 18. 4. 1984, bytem Nejedlého 539, 363 01 Ostrov
t a k t o :
Jednání se odročuje na úterý 20. prosince 2011 od 10:00 hod. do č. dv. 62/př.
budovy Krajského soudu v Plzni za účelem nového zkoumání majetkových poměrů
dlužnice a předpokladů pro schválení oddlužení.

Přezkumné jednání

11.10.2011 00:00:00

Nové přezkumné jednání

20.12.2011 00:00:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz