Novotná Eva

Insolvenční soud nařizuje přezkumné jednání na den 5. června 2015 v 8:30 hod. do budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci, jednací síň
č. 26. Insolvenční soud svolává schůzi věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání na stejném místě.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

5.6.2015 08:30
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2020: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz