Findra Andrej + Findrová Malvína

Soud nařizuje konání prvního přezkumného jednání a zároveň svolává první
schůzi věřitelů tak, že bude bezprostředně navazovat na přezkumné jednání po jeho skončení, a to na den 3.6.2015 v 9:00 hod. v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem, Střekov, Národního odboje 1274, č.dv. 45/přízemí.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

3.6.2015 09:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2021: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz