Fuxová Pavlína

Soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek
na den: 1.6.2015 v 14:00 hodin u Krajského soudu v Praze, Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, budova A, 1. patro, jednací síň č. 13. Soud svolává schůzi věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání na stejném místě.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

1.6.2015 14:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz