Vondráček Martin

Soud nařizuje konání prvního přezkumného jednání na den 29.06.2015 v 13:20 hod. do jednací síně č. dv. 45 v přízemí budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, Ústí nad Labem a zároveň svolává první schůzi věřitelů tak, že bude bezprostředně navazovat na přezkumné jednání po jeho skončení. K nařízenému přezkumnému jednání a svolané schůzi věřitelů se tímto předvolává dlužník a insolvenční správce.

Účast dlužníka a insolvenčního správce na přezkumném jednání je nezbytně nutná (§ 190 odst. 2IZ). Účast dlužníka na schůzi věřitelů je nezbytně nutná(§ 399 odst. 2 IZ).

 

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

29.6.2015 13:20
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz