Kopřiva Vlastimil, Kopřivová Kateřina

Soud n a ř i z u j e přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den 27. července 2015 v 9,00 hod. do jednací síně č. dv. 130, II. patro budovy Krajského soudu v Českých Budějovicích, Zátkovo nábřeží 2.

Soud s v o l á v á schůzi věřitelů rovněž na den 27. července 2015, a to tak, že schůze věřitelů proběhne bezprostředně po skončení přezkumného jednání

 

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

27.7.2015 09:00
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz