Havlová Diana

Soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den 15. 9. 2015 v 13:30 hod. do jednací síně č. 5/II. patro budovy A Krajského soudu v Praze, Nám. Kinských 5, Praha 5.

Soud svolává schůzi věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání na stejném místě.

 

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

15.9.2015 13:30
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz