Šiváková Květa

Soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na
den 14.12.2011 v 11.00 hodin do jednací síně č. dv. 16/přízemí v budově Krajského
soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň.

Přezkumné jednání

14.12.2011 00:00:00
Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz