Kulich Petr

Soud s v o l á v á p řezkumné j ednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den 5.10.2015 v 13,15 hod. do jednací síně č. dv. 130, II. poschodí budovy Krajského soudu v Českých Budějovicích, Zátkovo nábřeží 2.

Soud s v o l á v á schůzi věřitelů rovněž na den 5.10.2015, a to tak, že schůze věřitelů proběhne bezprostředně po skončení přezkumného jednání.

 

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

5.10.2015 13:15
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz