Hájek Zdeněk

Soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek
na úterý 22.11.2011 ve 13:30 hod do č.dv. 62/přízemí v budově Krajského
soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň.

Tel: +420 224 250 573
Copyright © 2010-2023: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz