Švábová Jaroslava, Šváb Jan

Nařizuje se přezkumné jednání a současně svolává schůze věřitelů na den 17.2.2016 v 10:00 hodin, do jednací síně č. 19/III v budově B Krajského soudu v Praze, Náměstí Kinských 5, Praha 5. Toto rozhodnutí je současně předvoláním; účast insolvenčního správce a dlužníků je nezbytná. Dlužníci jsou povinni účastnit se osobně schůze věřitelů a zodpovědět dotazy přítomných věřitelů.
Schůze věřitelů bude následovat bezprostředně po přezkumném jednání.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

17.2.2016 10:00
Copyright © 2010-2023: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz