Čapek David, Čapková Jana

Soud n a ř i z u j e přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den: 03.02.2016 v 09:30 hodin u Krajského soudu v Praze, Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, budova B, 1. patro, jednací síň č. 14. Účastníci se žádají, aby se z důvodu prezence dostavili k jednání nejméně o deset minut dříve.

Soud s v o l á v á schůzi věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání na stejném místě.

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

3.2.2016 09:30
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz