Horváth Julius a Monika

Soud nařizuje konání prvního přezkumného jednání na den 25.11.2011 ve 12:15
hodin do jednací síně č.dv. 48 v přízemí budovy Krajského soudu v Ústí nad Labem,
Národního odboje 1274, Ústí nad Labem, a zároveň svolává první schůzi věřitelů tak,
že bude bezprostředně navazovat na přezkumné jednání po jeho skončení.

Přezkumné jednání

25.11.2011 00:00:00
Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz