Prodej pohledávky

Insolvenční správce dlužníka KARAT ELIZABET s.r.o., IČ: 28014006, sídlem Majakovského 500/21, Karlovy Vary, prodá pohledávku dlužníka sepsanou pod položkou 1 v soupisu majetkové podstaty - viz příloha.

Prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce v místě a čase s tím, že kupní cena bude zaplacena nejpozději při podpisu smlouvy.

Bližší informace lze získat na tel. 224 250 573. Písemné nabídky zasílejte na adresu sídla správce: Trojanova 18, 120 00 Praha 2 nebo e-mailem: insolvence@tradex.cz. Insolvenční správce si vyhrazuje právo neprodat pohledávky žádnému ze zájemců.

Copyright © 2010-2023: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz