Prodej nemovitosti

Insolvenční správce prodá ½ nemovitosti dlužníka, a to:
- dům č.p. 144 na pozemku parc. č. st. 60/13,
- pozemek parc. č. st. 475/3 zahrada,
- pozemek parc. č. 588/2 zahrada,
vše zapsáno na LV č.54 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, katastrální území a obec Močovice.

V případě potřeby dalších informací kontaktujte insolvenčního správce na emailu: melka@ak-cupka.cz, cahakova@ak-cupka.cz nebo na tel. čísle 224 250 573.

Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz