Prodej nemovitého majetku

Insolvenční správce dlužníka prodá podíly na nemovitostech:

- podíl 1/4 na nemovitých věcech: pozemek parc . č. st. 2687 – zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Kateřinky č.p. 1644, rodinný dům (LV 6761); pozemek parc. č. 1883/10 - zahrada,

to vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, obec Opava a k.ú. Kateřinky u Opavy, na LV č. 1925;

- podíl 1/8 na nemovité věci: stavba Kateřinky, č.p. 1644, rodinný dům stojící na parcele st. 2687 (LV 1925),

to vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, obec Opava a k.ú. Kateřinky u Opavy, na LV č. 6761.

V případě potřeby dalších informací kontaktujte insolvenčního správce na emailu: melka@ak-cupka.cz, cahakova@ak-cupka.cz nebo na tel. čísle 224 250 573.

Copyright © 2010-2022: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz