JUDR.JOSEF CUPKA BYL HOSTEM VÁCLAVA MORAVCE

Dne 6. 11. 2011 byl insolvenční správce dlužníka SAZKA a.s. JUDr.Josef Cupka hostem diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. V této debatě odpovídal na otázky týkající se aktuálního stavu insolvenčního řízení a jeho předpokládaného vývoje. (Záznam pořadu můžete shlédnout pod níže uvedeným odkazem, který začíná ve 46. minutě).

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ VÍCEÚČELOVÉ OBCHODNÍ BUDOVY

Aktuality

Vyhlášení Výběrového řízení na prodej víceúčelové obchodní budovy BREDA v Opavě

NEMOVITOSTI DLUŽNÍKA BAU-JIL S.R.O. V JILEMNICI

Insolvenční správce prodá nemovitosti dlužníka - rozestavěný bytový dům s 19-ti jednotkami a stavební parcely se základovými deskami.

Výběrové řízení na prodej víceúčelové obchodní budovy

JUDr.Josef Cupka , advokát, se sídlem Trojanova 18, 120 00 Praha 2, IČO: 148 978 57, jako konkurzní správce dlužníka Breda Holding a.s. č.j. 2 K 29/2005 vyhlašuje Výběrové řízení na prodej víceúčelové obchodní budovy „ BREDA v Opavě“, která je zapsaná do konkurzní podstaty dlužníka

Obchodní dům Breda byl postaven v letech 1928 a 1929 v centru města Opavy a je veden jako chráněná  kulturní památka.  Objekt se nachází  v centru města Opavy na rohu ulic Pivovarská a Náměstí republiky. V současnosti je však již přibližně 10 let nevyužívaný. Nemovitá věc je zapsaná na LV č. 227 k. ú. Opava-město. Celková užitná plocha stavby činí 10 626 m2. Z toho užitná plocha obchodů činí 6 629 m2, kanceláří 588 m2, skladování 809 m2, zázemí včetně sociálního zařízení 2 600 m2. Celková užitná plocha pronajmutelných prostorů činí 8 026 m2.  Tržní hodnota dle znaleckého posudku  55.617.000,- Kč. Veškeré informace o podmínkách účasti ve výběrovém řízení, jeho průběhu, včetně informačního memoranda, je možno získat v kanceláři insolvenčního správce na adrese Trojanova 18, Praha 2 – Nové Město, PSČ 120 00, tel: 224253224, Mail : sekretariat@ak-cupka.cz,

Nabídka prodeje pohledávky

Nabídka prodeje pohledávky z majetkové podstaty dlužníka

Prodej ideálního spoluvlastnického podílu v Chomutově

Prodej ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 502/8967 k pozemku p.č. 3615/2, k.ú. Chomutov I

Výběrové řízení na prodej víceúčelové obchodní budovy

Vyhlášení Výběrového řízení na prodej víceúčelové obchodní budovy BREDA v Opavě

Copyright © 2010-2019: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz