JUDR.JOSEF CUPKA BYL HOSTEM VÁCLAVA MORAVCE

Dne 6. 11. 2011 byl insolvenční správce dlužníka SAZKA a.s. JUDr.Josef Cupka hostem diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. V této debatě odpovídal na otázky týkající se aktuálního stavu insolvenčního řízení a jeho předpokládaného vývoje. (Záznam pořadu můžete shlédnout pod níže uvedeným odkazem, který začíná ve 46. minutě).

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ VÍCEÚČELOVÉ OBCHODNÍ BUDOVY

Aktuality

Vyhlášení Výběrového řízení na prodej víceúčelové obchodní budovy BREDA v Opavě

NEMOVITOSTI DLUŽNÍKA BAU-JIL S.R.O. V JILEMNICI

Insolvenční správce prodá nemovitosti dlužníka - rozestavěný bytový dům s 19-ti jednotkami a stavební parcely se základovými deskami.

Nabídka prodeje pohledávky

Insolvenční správce dlužníka: APOKRON s.r.o., IČ 27134369, Husova 358, 419 01 Duchcov, v insolvenční věci vedené pod sp. zn. KSUL 44 INS 32945/2014, úplatně postoupí pohledávku sepsanou v majetkové podstatě pod položkou č. 21, z titulu ceny za dílo ve výši 471.979,40 Kč dle smlouvy o dílo ze dne 20.8.2012 č. 2012/21, dle faktury č. 130100066 ze dne 15.7.2013 na částku 681.734,-Kč, splatnost 3.9.2013 a faktury č. 130100083 ze dne 13.11.2013 na částku 169.479,40 Kč se splatností 5.1.2014, pouze na první fakturu bylo uhrazeno 379.234,-Kč, za společností PRUEBA s.r.o., IČO: 27341470, Jitravská 579/13, 180 00 Praha 8, uplatněné žalobou ze dne 28.5.2014 u OS Praha 8 pod sp. zn. 27 C 169/2014.

 

Podmínky prodeje:

 

  • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce
  • cena za postoupení bude uhrazena před podpisem smlouvy
  • nabídnutá cena  musí představovat nejvýhodnější cenu, kterou lze v místě a době prodeje dosáhnout

 

Správce si vyhrazuje právo odmítnout došlé nabídky.

Bližší informace lze získat na tel. 224 250 573 nebo linha@ak-cupka.cz

Uzávěrka došlých nabídek: 1.2.2019

 

Písemné nabídky zasílejte na adresu sídla správce: Mgr. Tomáš Linha, Trojanova 18,
120 00 Praha 2, popř. e-mailem: linha@ak-cupka.cz

 

Prodej ideálního spoluvlastnického podílu v Chomutově

Prodej ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 502/8967 k pozemku p.č. 3615/2, k.ú. Chomutov I

Nabídka prodeje pohledávky

Nabídka prodeje pohledávky z majetkové podstaty dlužníka

Výběrové řízení na prodej víceúčelové obchodní budovy

Vyhlášení Výběrového řízení na prodej víceúčelové obchodní budovy BREDA v Opavě

Copyright © 2010-2019: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz