JUDR.JOSEF CUPKA BYL HOSTEM VÁCLAVA MORAVCE

Dne 6. 11. 2011 byl insolvenční správce dlužníka SAZKA a.s. JUDr.Josef Cupka hostem diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. V této debatě odpovídal na otázky týkající se aktuálního stavu insolvenčního řízení a jeho předpokládaného vývoje. (Záznam pořadu můžete shlédnout pod níže uvedeným odkazem, který začíná ve 46. minutě).

PRODEJ VÍCEÚČELOVÉ OBCHODNÍ BUDOVY

Aktuality

Prodej víceúčelové obchodní budovy BREDA v Opavě

Nabídka prodeje pohledávky

Insolvenční správce dlužníka: APOKRON s.r.o., IČ 27134369, Husova 358, 419 01 Duchcov, v insolvenční věci vedené pod sp. zn. KSUL 44 INS 32945/2014, úplatně postoupí pohledávku sepsanou v majetkové podstatě pod položkou č. 21, z titulu ceny za dílo ve výši 471.979,40 Kč dle smlouvy o dílo ze dne 20.8.2012 č. 2012/21, dle faktury č. 130100066 ze dne 15.7.2013 na částku 681.734,-Kč, splatnost 3.9.2013 a faktury č. 130100083 ze dne 13.11.2013 na částku 169.479,40 Kč se splatností 5.1.2014, pouze na první fakturu bylo uhrazeno 379.234,-Kč, za společností PRUEBA s.r.o., IČO: 27341470, Jitravská 579/13, 180 00 Praha 8, uplatněné žalobou ze dne 28.5.2014 u OS Praha 8 pod sp. zn. 27 C 169/2014.

 

Podmínky prodeje:

 

  • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce
  • cena za postoupení bude uhrazena před podpisem smlouvy
  • nabídnutá cena  musí představovat nejvýhodnější cenu, kterou lze v místě a době prodeje dosáhnout

 

Správce si vyhrazuje právo odmítnout došlé nabídky.

Bližší informace lze získat na tel. 224 250 573 nebo linha@ak-cupka.cz

Uzávěrka došlých nabídek: 1.2.2019

 

Písemné nabídky zasílejte na adresu sídla správce: Mgr. Tomáš Linha, Trojanova 18,
120 00 Praha 2, popř. e-mailem: linha@ak-cupka.cz

 

Prodej ideálního spoluvlastnického podílu v Chomutově

Prodej ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 502/8967 k pozemku p.č. 3615/2, k.ú. Chomutov I

Nabídka prodeje pohledávky

Nabídka prodeje pohledávky z majetkové podstaty dlužníka- Insolvenční správce dlužníka: APOKRON s.r.o.,

Nabídka prodeje pohledávek

Nabídka prodeje pohledávek z majetkové podstaty dlužníka - Insolvenční správce dlužníka: iConsulting 4 Companies s.r.o.

Copyright © 2010-2024: Advokátní kancelář JUDr. Josef Cupka
Trojanova 18, 120 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 224 250 573, fax: +420 224 253 224, e-mail: ak-cupka@ak-cupka.cz